Opus Advertising

Opus Advertising
17.05.2022
Начало » Новини

Какво влезе в сила от 1 януари 2016 година

4th January, 2016


Влизат в сила новите правила за възраст и стаж за пенсиониране. Жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и необходимият стаж - 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.
Увеличават се цените на винетките. Годишната винетка за леки автомобили става 97 лв. Месечната - 30 лв., а седмичната - 15 лв.
Влиза в сила и увеличената минимална работна заплата. Тя става 420 лв. Минималната часова работна заплата става 2.50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
КЕВР утвърди и нова цена на природния газ. Той поевтинява с 2.32%.
Въвежда се и нов ред при документите за плащане на болнични и майчинство. Новият ред е регламентиран в наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, която влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Влиза в сила и новият акциз за цигарите, който ще доведе до поскъпване с между 20 ст. и един лев на кутия. Цената на най-разпространените марки ще се повиши с около 30 ст.
Данък "уикенд" влиза в сила. Данъчен кредит ще се възстановява пропорционално в зависимост от степента на използване фирмената стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност. В правилника към Закона за ДДС ще има нов начин за деклариране на тези стоки и услуги.
Прагът за ограничение на плащания в брой в страната се намалява от 15 хил. на 10 хил. лв. Срокът за обратно начисляване на ДДС при търговия със зърнени култури е удължен до максимално разрешения от ЕК срок - 31 декември 2018 г.
Въвежда се авансово облагане с 10% данък върху доходите от други източници, изплатени от предприятие или самоосигуряващо се лице (лихви по заеми от местни физически лица, награди от игри и участия в състезания др.). Досега тези доходи подлежаха единствено на годишно деклариране и облагане от получателя им.
Задължителните здравноосигурителни вноски ще могат да се приспадат, когато съответният облагаем доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход, вкл. при продажба на имущество.
Сделките с държавните ценни книжа, извършени на регулиран пазар, вече се третират като необлагаем доход.
Данъчното облекчение не се прилага за сгради, получили сертификат за енергийна ефективност като резултат от обновяването им с публични средства.
На 1 януари влиза в сила новият Кодекс за застраховането, с който се дава възможност на КАТ да прекратява служебно регистрацията на автомобили без застраховка "Гражданска отговорност". Глобата за несключена "Гражданска отговорност" намалява от 400 на 250 лв. за физическо лице. Но когато потребителят е уведомен и му е даден срок да заплати застраховката си, но той не изпълни задължението си навреме, регистрацията на превозното средство ще се прекратява служебно.
От 1 янyapи 2016 г. влиза в cилa изискването работодателите да подават по електронен път болничните листове до НОИ. За целта фирмите трябва да се регистрират като потребители на електронните услуги на НОИ. Новите правила позволяват, ако работодателят има да подава до 2 документа, да ги подава на хартия или на електронен носител, ако са повече от два - на електронен носител или по електронен път, а ако са повече от 10 документа - задължително по електронен път. Системата ще изисква електронен подпис. От началото на 2015 г лекарите подават данните от болничния по електронен път директно в НОИ, но имаше забавяне при изплащането, защото работодателите ги подаваха на хартия. Очаква се с промените от тази година процесът да стане по-бърз поне с пет дни.
От 1 януари 2016 г. влизат в сила нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.
Започва да работи националният регистър за опасни съоръжения. Той ще се управлява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и ще цели да обхване 500 000 съоръжения.
През 2016 г. регистърът БУЛСТАТ става изцяло достъпен по интернет с възможност за електронно подаване на заявления с електронен подпис, справки и безплатен достъп онлайн. Това става възможно, след като през октомври Народното събрание прие на първо четене поправките в Закона за регистъра БУЛСТАТ, като се очаква той да бъде гласуван окончателно от депутатите. Едва след това ще заработят и новите функционалности.
Източник: 
капитал.бг
Най-нови медии

BBT

ББТ стартира на 3 Март 2003 година. В момента има 24- ова програма, която включва новини, спорт, прогноза за времето, кулинарно предаване и др. ...

Антена

Радио Антена е насочено към широк кръг аудитория между 20 и 55 години. Отличава се с това, че включва в програмата си основно филмова ...

БГ РАДИО

единствената радиостанция, която излъчва 100% българска музика. БГ Радио излъчва програмата си в 14 български града, като по този начин се ...

NRJ

Радио NRJ (Energy) е най-разпознаваната търговска марка на европейския радиопазар. Мисията на радиоверигата e създадаването на качествена ...

ACTUALNO.COM

информационно-новинарски сайт на български език. Той се стреми да предоставя на своите читатели балансирана комбинация от сериозна и ...

Sofia Airport TVC

Привличаща и иновативна цифрова медиа стратегически разположена в Tерминал2, където 100% от пътниците поток преминава и през Duty Free зоната, ...

Бумеранг - ГАБРОВО

излъчва от 27 януари 1996 г. година за Габрово, Велико Търново, Севлиево. Слоганът на радиото е "Най-добрата музика от бабино време до днес". ...

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

Единственото българско издание за образование и специализация. ...