Opus Advertising

Opus Advertising
03.06.2020
Начало » Новини

25 въпроса за роуминга в Европейският Съюз след 17 юни

19th June, 2017


От днес влиза в сила изменението на регламента на Европейския парламент и Европейския съвет, който регулира цените на роуминга. С тях отпадат надценките за разговори, есемеси и пренос на данни в рамките на ЕС. Потребителите вече ползват националните си цени и когато правят обаждане или пращат есемес в някоя от останалите страни от ЕС, различна от тази, в която са сключили договора си с мобилния си оператор.

Комисията за регулиране на съобщенията дава 25 разяснения по най-често задаваните към нея въпроси по темата:

1. Вярно ли е, че няма да плащам нищо допълнително докато използвам своя смартфон по време на пътуване в държавите от Европейския съюз (ЕС)?
Да. Услугите, ползвани в друга държава в ЕС, се покриват от националния Ви тарифен план. Минутите, есемес -съобщенията и мобилните данни ще бъдат таксувани на национални цени (при повикванията и SMS-съобщенията това са цените към други мрежи, а не към мрежата на Вашия оператор), без надценки. Ако в тарифния план имате включени обеми за национално потребление, ползваните услуги при роуминг в ЕС ще се приспадат от тях.

2. Има ли някакви изключения или скрити правила към новите условия за роуминг в рамките на ЕС?
Ако се установите дългосрочно или за постоянно в друга държава в ЕС, няма да можете повече да се възползвате от "роуминг както у дома", предоставян от оператора, извършващ дейност в държавата, от която идвате. Ще може да използвате "роуминг като у дома" само ако имате абонамент за мобилни услуги, направен в новата държава, в която сте се установили. Това е така, защото новите правила не са предназначени да осигурят постоянен роуминг, а са предназначени за периодично пътуващите. Този механизъм е предвиден, за да се избегнат злоупотреби и абонат вземе карта от държава, където цените са ниски, за да я ползва в друга, с по-високи тарифи.

3. Колко дълго мога да използвам "роуминг както у дома" докато съм в други държави в ЕС?
Основното правило е, че докато прекарвате повече време у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа), отколкото в други държави-членки на ЕС и използвате мобилния си телефон повече време у дома, отколкото в други държави-членки от ЕС, Вие можете да използвате роуминг услуги на националните цени без надценки. Ако Вашият оператор установи злоупотреби, той може да започне да Ви начислява надценки в допълнение към националните цени, за което ще бъдете предварително информирани. " Злоупотреба може да се установи след минимален 4-месечен период както на потреблението, така и на престоя. Ако през минимум четири последователни месеца потреблението в други държави от ЕС е по-голямо и присъствате преобладаващо в други държави от ЕС, отколкото у дома, Вашият оператор може да Ви изпрати предупреждение, че ако в рамките на 14 дни не промените поведението си, ще започне да Ви начислява надценки за потреблението след датата на предупреждението. Ако след изтичането на този срок Вие продължавате да ползвате роуминг предимно от чужбина, операторът може да започне да Ви начислява надценки. Максималните надценки за изходящи повиквания и есемеси са: 0.032 €/мин. и 0.01 €/SMS. За мобилни данни максималната надценка може да бъде 7.7 €/GB (от 15.06.2017 г.), но ще се понижава в годините: до 6 €/GB от 01.01.2018 г., до 4.5 1 €/GB от 01.01.2019 г., до 3.5 €/GB от 01.01.2020 г., до 3 €/GB от 01.01.2021 г. и до 2.5 €/GB (от 01.01.2022 г.).

4. Има ли някакви ограничения на обемите гласови повиквания, есемесите и мобилния интернет на националните цени в роуминг в рамките на ЕС?
Ако у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа) имате неограничени минути за разговори и текстови съобщения към други национални мрежи, докато сте в роуминг в други държави от ЕС Вие също ще имате неограничени минути за разговори и есемеси. Ако у дома използвате неограничен обем от данни или мобилен интернет на много ниска цена (т. нар. отворен пакет за данни), операторът може да ограничи този обем по специална формула и да определи лимит за справедливо ползване на данните в роуминг. За подобно ограничение трябва да бъдете предварително уведомени от Вашия оператор. Освен предварително, операторът трябва да Ви предупреди и когато обемът за справедливо ползване бъде достигнат. В предупреждението трябва да се съдържа надценката, която ще се начислява в допълнение към националната цена на дребно за последващото потребление на мобилен интернет. След изчерпването на съответния обем за роуминг Вие можете да продължите да използвате мобилен интернет. В тези случаи към националната цена ще се добавя надценка (максималната надценка от 15.06.2017 г. е 7,7 €/GB и същата ще намалява ежегодно, като ще достигне до 2,5 €/GB през 2022 г.).

5. Автоматично ли се активира "роуминг както у дома" или трябва да направя нещо, за да го активирам?
Не трябва да правите нищо, за да активирате "роуминг както у дома". Мобилният Ви оператор автоматично е спрял от днес да прилага надценки за роуминг в рамките на ЕС.

6. Никога не пътувам в чужбина в рамките на ЕС. Новите правила за роуминг ще имат ли някакво отражение върху тарифния ми план или сметката ми?
Не.

7. Ще бъда ли уведомен за промяната, която влиза в сила от 15-ти юни? Как ще стане това?
Да. Вашият оператор трябва да Ви информира за края на надценките за роуминг, за това по какъв начин промените ще засегнат Вашия тарифен план (например за прилагането на "политиката за справедливо ползване") и за начина, по който договорът ще бъде приспособен към новите условия. Публично достъпната информация, свързана с Вашия тарифен план (например тази на интернет страницата на мобилния Ви оператор) също ще бъде съобразена с новите условия за роуминг в рамките на ЕС. Когато посещавате друга държава-членка на ЕС, от днес няма да получавате есемес с размера на надценките, а само напомняне, че сте в роуминг и че не трябва да злоупотребявате с потреблението (т. нар. политика за справедливо ползване).

8. Какво мога да направя, ако отида в друга държава от ЕС и не ми се осигури "роуминг както у дома", а бъда таксуван допълнително?
В тези случаи, на първо място, можете да оспорите пред Вашия оператор начислените допълнителни надценки. Операторът трябва да е въвел процедура за оспорване в своята политика за справедливо ползване. Във всеки момент можете да се обърнете към националния регулаторен орган. В България това е Комисията за регулиране на съобщенията.

9. Вече имам избран тарифен план за роуминг със специфични условия (например плащам повече, когато съм в роуминг в рамките на ЕС, но цената ми за роуминг в САЩ и Канада, където често пътувам, е ниска). Мога ли да запазя плана си с такива условия и след 15.06.2017 г.?
Да. Това са т. нар. алтернативни роуминг тарифи/пакети и Вие по принцип имате право да запазите тези тарифи/пакети. Операторът Ви би трябвало да се е свързал с Вас преди 15.06.2017 г., за да Ви попита дали искате да запазите плана/пакета си със същите условия за роуминг. Ако сте потвърдили, ще можете да ползвате този план/пакет и след 15.06.2017 г. Ако сте отказал или не сте отговорил на запитването, Вашата тарифа ще бъде автоматично приведена към условията на "роуминг както у дома" и този план вече няма да Ви се предоставя. Във всеки един момент Вие можете да заявите, че желаете алтернативен план или да преминете към "роуминг както у дома".

10. Новите условия важат ли и когато звъня от моята държава на приятели, които са в друга държава от ЕС?
Не. Обажданията от Вашата държава към друга държава не са роуминг. Ако звъните към български номер, независимо къде се намира този, на когото звъните, повикванията ще се таксуват като национални. Ако звъните на чуждестранен номер, независимо къде се намира този, на когото звъните, повикванията ще се таксуват като международни. Цените на международните повиквания не са регулирани и може да са по-високи.

11. Ако по време на пътуване в рамките на ЕС реша да се обадя или да пиша есемес на приятел, трябва ли да се притеснявам кой е операторът, на който той е абонат, както и дали номерът е фиксиран или мобилен?
Докато сте в роуминг в рамките на ЕС всички изходящи повиквания към мобилни и фиксирани номера в други държави-членки ще се приспадат от лимита Ви за национални разговори към други мрежи (респективно, за мобилни и за фиксирани мрежи). Т.е., ако имате неограничени минути за повиквания към всички национални мрежи, Вие ще можете да говорите неограничено и в рамките на ЕС. Ако във Вашия тарифен план са включени минути за разговори в мрежата на Вашия оператор и минути за разговори към други национални мрежи, разговорите, които провеждате докато сте в роуминг в рамките на ЕС, включително тези с абонати на Вашия оператор, ще се приспадат от обема минути към всички национални оператори, а не от обема минути към мрежата на Вашия оператор. Ако нямате включени минути към други мрежи, ще Ви се начислява цената на минута разговор към други мрежи.

12. Как ще мога да отлича тарифите, предлагащи "роуминг както у дома", от всички други роуминг тарифи, предоставяни от мобилните оператори?
Във всички тарифи на мобилните оператори с възможност за роуминг по подразбиране ще бъде включен "роуминг както у дома". Ако в момента сте на план, който предвижда роуминг, от 15.06.2017 г. автоматично преминавате на "роуминг както у дома". Ако вбъдеще се абонирате за нов тарифен план, включващ роуминг,отново по подразбиране ще ви бъде предоставен включен "роуминг както у дома".

13. Колко ще трябва да платя за входящо обаждане, докато пътувам?
От днес входящите повиквания в ЕС не се заплащат.

14. В кои страни мога да използвам "роуминг както у дома"?
От днес "роуминг както у дома" можете да ползвате във всички 28 държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Румъния, Полша, Португалия и Обединеното кралство. Малко по-късно същата услуга ще започне да се прилага и в другите държави от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. "Роуминг както у дома" не се прилага в Швейцария.

15. Мога ли да използвам "роуминг както у дома" на борда на кораб в рамките на ЕС?
Да, стига да сте пряко свързани към мобилна наземна мрежа (например, когато корабът се намира в река, езеро или близо до брега). В противен случай – не. Правилата за роуминг в ЕС се прилагат само при приемане на сигнал от мобилни наземни мрежи. В момента, в който услугите започнат да се предоставят чрез друг тип мрежа (например чрез сателитни системи на борда на кораб или на самолет), за тях не се прилагат регулираните цени за роуминг. Цените за услугите, ползвани на борда на кораб или на самолет, са високи.

16. Добра идея ли е, когато посещавам друга страна от ЕС за по-дълъг период от време (повече от 2 седмици) да си закупя сим-карта от местен оператор?
За няколкоседмично посещение по принцип това не е необходимо. Правилата за "справедливо ползване" са създадени за хора, които периодично пътуват в рамките на ЕС. Ако планирате престой в друга държава-членка на ЕС за дълъг период от време без прекъсване, то най-добре е да се консултирате с Вашия оператор за политиката за справедливо ползване, която той прилага, за да прецените дали покупката на карта от местен доставчик няма да се окаже по-изгодна.

17. Често пътувам извън страната или имам намерение за дълго време да остана извън страната. Как да разбера дали все още използвам "роуминг както у дома"?
Основното правило е, че докато прекарвате повече време у дома, отколкото в други държави от ЕС, и използвате мобилния си телефон повече време у дома, отколкото в други държави от ЕС, Вие можете да използвате роуминг услуги на национални цени. Това се счита за справедливо ползване на роуминг услуги. За да установи дали отговаряте на условията да ползвате "роуминг както у дома", Вашият оператор може да наблюдава Вашия престой и потребление в роуминг през 4 последователни месеца. Ако през тези четири месеца потреблението Ви е по-голямо в други държави от ЕС и едновременно присъствате преобладаващо в други държави от ЕС, отколкото у дома, то Вашият оператор може да поиска от Вас в рамките на 14 дни да промените поведението си. Ако след изтичането на този срок не сте променили присъствието или потреблението си така, че то да е предимно от дома, операторът може да започне да Ви начислява малки надценки за потреблението в роуминг в рамките на ЕС. Надценки може да се начисляват от датата на предупреждението. Следователно, ако мобилният Ви оператор не се свърже с Вас докато сте в роуминг в рамките на ЕС, Вие без притеснения можете да се възползвате от "роуминг както у дома".

18. У дома имам неограничени разговори и есемеси. Продължавам ли да ги имам и докато използвам "роуминг както у дома"?
Да.

19. У дома използвам мобилен интернет неограничено. Как да разбера какво е количеството, което мога да използвам по условията на "роуминг както у дома"?
Ако националният Ви тарифен план включва неограничени мобилни данни, Вашият оператор трябва да Ви позволи да използвате в роуминг количество данни в зависимост от цената на плана Ви. Количеството данни за роуминг се определя по специална формула. Количеството данни, които можете да използвате в роуминг без надценка към националната цена, трябва да бъде най-малко двойният размер, който се получава след разделяне на абонаментната такса на Вашия план (без ДДС) на 7.7 € (през 2017 г. 7.7 € е максималната цена, която Вашият оператор трябва да плати за 1 GB данни на чуждестранен оператор, докато Вие сте в друга държава от ЕС).Мобилният Ви оператор трябва ясно и точно да Ви информира за позволеното количество данни, което можете да използвате в условията на "роуминг както у дома". В случай че използвате данни над позволеното количество, може да се наложи да платите надценка за тях. Пример: У дома имате тарифен план, който включва неограничени разговори към всички национални оператори, неограничени есемеси и неограничен мобилен интернет, за 42 € (35 € без ДДС). Докато сте в роуминг в рамките на ЕС, Вие имате неограничени разговори, неограничени есемес -съобщения и количество данни в размер на най-малко 9.1 GB (2*(35/7.7)=9.1).

20. У дома мобилните ми данни не са ограничени. Как да разбера дали в роуминг в ЕС мога да използвам цялото количество, на което имам право у дома?
Освен ако мобилният Ви оператор изрично не Ви е информирал за различен лимит в роуминг, Вие можете да използвате цялото количество данни, включено в националния Ви тарифен план. Мобилните оператори имат право да налагат лимити за потребление на данни по условията на "роуминг както у дома", в случай че през 2017 г. Вие плащате за данни по-малко от 3.85 €/GB (през 2018 г. – по-малко от 3 €/GB, през 2019 г. - по-малко от 2.25€/GB). Конкретният лимит зависи от месечната такса, която плащате за тарифния план (ако същият включва само мобилни телефонни услуги).
Пример 1: У дома имате пакет за мобилни услуги, включващ неограничени разговори към всички национални оператори, неограничени есемеси и 3 GB мобилен интернет. Месечната такса е 30 € (25 € без ДДС). В този случай 25 € се дели на 3 GB и се получава сума от 8.3 €/GB (която е по-висока от цената на едро). Следователно, този пакет не е отворен и докато сте в роуминг в рамките на ЕС Вие имате "роуминг както у дома" с неограничени разговори към всички оператори, неограничени есемеси и 3 GB мобилен интернет, точно както бихте имали у дома. Пример 2: У дома имате пакет за мобилни услуги, включващ неограничени разговори към всички национални оператори, неограничени есемес-съобщения и 10 GB мобилен интернет. Месечната такса за плана е 30 € (25 € без ДДС). Изчислението е следното: 25 € се дели на 10 GB и се получава цена от 2.5 €/GB, която е по-ниска от максималната цена на едро. Следователно, този пакет е отворен. В този случай, докато сте в роуминг в рамките на ЕС, Вие имате "роуминг както у дома" с неограничени разговори към всички оператори, неограничени есемеси и количество мобилен интернет в минимален размер от 6.5 GB (2*(25/7.7)=6.5). Ако Вашият оператор иска да приложи такъв лимит, той трябва да Ви информира ясно и точно за количеството данни, което може да употребите, както и за изчерпването му докато сте в роуминг.

21. Каква ще бъде надценката, с която ще ме таксува мобилният ми оператор, ако превиша лимитите ми по условията на "роуминг както у дома"?
След достигане на лимитите по политиката за справедливо ползване, мобилният Ви оператор може да начисли малка надценка за потреблението Ви в роуминг, както следва: • 0.032 € (без ДДС) за една минута изходящ разговор; • 0.01 € (без ДДС) за едно текстово съобщение; • 7.7 € (без ДДС) за един GB данни (по-малко от 0.01€ на MB).

22. Работя в друга европейска държава, различна от тази, в която живея. В такъв случай ще мога ли да се възползвам от условията на "роуминг като у дома"?
Да. В този случай можете да изберете мобилен оператор в която и да е от двете държави и да използвате в роуминг тарифен план на националните цени, приложими в съответната държава. Можете да се възползвате от "роуминг както у дома" със сим-карта от държавата, в която живеете или със сим-карта от държавата, в която работите. И в двата случая ще се приложи политиката за справедливо ползване, като важно допълнително уточнение е, че всеки ден, в който се регистрирате поне веднъж в мрежата на оператора, чиято сим-карта използвате, се брои за ден на присъствие в съответната държава (независимо дали сте се регистрирали в мрежа на друга държава от ЕС в същия ден). За да Ви бъде начислена надценка, трябва да са налице едновременно и двата критерия – преобладаващо присъствие и преобладаващо потребление в "чуждата" мрежа.

23. Живея в пограничен район и често се свързвам към мобилни мрежи на съседни държави. В такъв случай ще мога ли да се възползвам от условията на "Роуминг като у дома"?
Да. Стига мобилният Ви телефон да се регистрира поне веднъж на ден в националната Ви мрежа, то Вие ще се считате за пребиваващ на територията на Вашата държава, а не в роуминг. Няма значение дали през същия ден телефонът Ви се е регистрирал и в мрежа на друга държава - членка от ЕС (било то защото живеете в пограничен район или защото сте прекарали част от деня в друга държава от ЕС). Мобилният Ви оператор е задължен да Ви информира как да избегнете неосъзнато използване на роуминг.

24. Ще мога ли да се възползвам от условията на "роуминг като у дома" без риск от превишаване на лимитите, ако пътувам само две – три седмици годишно в други държави от ЕС?
Да. Просто трябва да имате предвид, че ако във Вашия национален тарифен план имате неограничен интернет, обемът данни за роуминг може да бъде ограничен. Също така, ако имате включено голямо количество данни на много ниска цена във Вашия национален тарифен план, то в роуминг може да разполагате с ограничен обем данни.

25. Притежавам предплатена карта за мобилни услуги. Имам ли право на "роуминг както у дома"?
Да. Ако плащате на единица потребление и цената за един употребен GB данни е по- малка от 7.7 €/GB, Вашият оператор може да приложи лимит за потреблението на данни по условията на "роуминг както у дома". Този лимит трябва да бъде равен най-малко на количеството данни, получено като оставащият Ви кредит (без ДДС) по предплатената карта към момента, в който започнете да употребявате данни в роуминг, се раздели на 7.7 €. Пример: Когато започнете да употребявате данни в роуминг, по Вашата предплатена карта са останали 13 € (10.8 € без ДДС). Следователно, с оставащия Ви кредит ще може да използвате най-малко 10.8/7.7 = 1.4 GB данни в роуминг. За разговори и есемеси в роуминг ще платите същата цена за единица потребление, каквато бихте платили и у дома.
Най-нови медии

BBT

ББТ стартира на 3 Март 2003 година. В момента има 24- ова програма, която включва новини, спорт, прогноза за времето, кулинарно предаване и др. ...

Антена

Радио Антена е насочено към широк кръг аудитория между 20 и 55 години. Отличава се с това, че включва в програмата си основно филмова ...

БГ РАДИО

единствената радиостанция, която излъчва 100% българска музика. БГ Радио излъчва програмата си в 14 български града, като по този начин се ...

NRJ

Радио NRJ (Energy) е най-разпознаваната търговска марка на европейския радиопазар. Мисията на радиоверигата e създадаването на качествена ...

ACTUALNO.COM

информационно-новинарски сайт на български език. Той се стреми да предоставя на своите читатели балансирана комбинация от сериозна и ...

Sofia Airport TVC

Привличаща и иновативна цифрова медиа стратегически разположена в Tерминал2, където 100% от пътниците поток преминава и през Duty Free зоната, ...

Бумеранг - ГАБРОВО

излъчва от 27 януари 1996 г. година за Габрово, Велико Търново, Севлиево. Слоганът на радиото е "Най-добрата музика от бабино време до днес". ...

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

Единственото българско издание за образование и специализация. ...